Pozwolenia na budowę Narew - hajnowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Narwi

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Narwi. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Narwi. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Narwi

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Narwi. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play numer HAJ4475B wraz z wewnętrzną linią zasilającą
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.111.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wiaty do garażowania maszyn rolniczych oraz przechowywania płodów rolnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.109.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa 6 silosów zbożowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. urządzenia do transportu poziomowego i pionowego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.108.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.104.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku plebanii wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną (doziemna wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna)
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.91.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia na budowę nr 183/16 z dn. 16.08.2016r. w zakresie zmiany budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.80.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z doziemną instalacją elektryczną, doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.71.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • instalacja zbiornikowa gazu płynnego z jednym naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700l. przyłącza gazowego, zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.63.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.46.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka trzech budynków gospodarczych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.1.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Narew

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: