Obszary chronione Dąbrowa Biskupia - inowrocławski

Ochrona przyrody w Dąbrowie Biskupiej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dąbrowie Biskupiej? Sprawdź aktualne statystyki dla Dąbrowy Biskupiej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dąbrowy Biskupiej

obszar chronionego krajobrazu
  • Lasów Balczewskich: 2079.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 23.0 ha
  • : 9.4 ha
  • : 8.8 ha
  • : 3.5 ha
  • : 3.3 ha
  • : 3.0 ha
  • : 1.7 ha
rezerwat
  • Balczewo: 24.0 ha
  • Rejna: 5.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: