Geoportal Aleksandrów Kujawski - aleksandrowski - Obszary chronione Aleksandrów Kujawski - aleksandrowski

Obszary chronione Aleksandrów Kujawski - aleksandrowski

Ochrona przyrody w gminie Aleksandrów Kujawski

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Aleksandrów Kujawski? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Aleksandrów Kujawski, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Aleksandrów Kujawski

obszar chronionego krajobrazu
 • Niziny Ciechocińskiej: 3596.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Nieszawska Dolina Wisły: 598.0 ha
 • Ciechocinek: 0.6 ha
użytek ekologiczny
 • : 5.8 ha
 • : 4.0 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.53 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.44 ha
 • : 0.24 ha
 • : 0.09 ha
 • : 0.06 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 570.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: