Obszary chronione Dąbrowa - opolski

Ochrona przyrody w Dąbrowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dąbrowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Dąbrowy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dąbrowy

obszar chronionego krajobrazu
  • Bory Niemodlińskie: 3659.0 ha
  • Grodziec: 0.03 ha
park krajobrazowy
  • Stobrawski Park Krajobrazowy: 119.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Bory Niemodlińskie: 668.0 ha
rezerwat
  • Prądy: 37.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Stawy Niemodlińskie: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Grądy Odrzańskie: 329.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dąbrowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: