Obszary chronione Lewin Brzeski - Lewin Brzeski

Ochrona przyrody w gminie Lewin Brzeski

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Lewin Brzeski? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Lewin Brzeski, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Lewin Brzeski

obszar chronionego krajobrazu
 • Bory Niemodlińskie: 1445.0 ha
park krajobrazowy
 • Stobrawski Park Krajobrazowy: 1004.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Bory Niemodlińskie: 516.0 ha
 • Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej: 25.0 ha
użytek ekologiczny
 • "Stawki Nad Nysą": 98.0 ha
 • "Rdestnica": 48.0 ha
 • "Nad Nysą": 33.0 ha
 • "Torfowisko": 26.0 ha
 • Ptakowice: 23.0 ha
 • "Staw pod pomnikiem": 6.1 ha
 • "Riparia": 2.1 ha
 • "Leśniczówka": 0.21 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • PIASKI: 14.0 ha
 • KONIAK: 2.2 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Stawy Niemodlińskie: 253.0 ha
 • Dolina Nysy: 214.0 ha
 • Grądy Odrzańskie: 138.0 ha
 • Lewin Brzeski: 71.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Grądy Odrzańskie: 992.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Dąbrowa, Ochrona przyrody Popielów
Przejdź na nowy: Geoportal Lewin Brzeski

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: