Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dębe Wielkie - miński

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Dębe Wielkie

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Dębym Wielkiym i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Dębym Wielkiym, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Dębe Wielkie

Sprawdź MPZP Dębe Wielkie dla dowolnej działki w Dębym Wielkiym. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr SR.XXIV.0007.231.2021 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
  Numer uchwały: SR.XXIV.0007.231.2021
  Data uchwalenia: 2021-02-25
 • Uchwała nr SR.V.0007.47.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie, w rejonie ulic: Leśnej, Pustelnickiej, Pogodnej, Strażackiej, Krótkiej, Szkolnej, Kościelnej, Złotej i Braci Tabiszewskich
  Numer uchwały: SR.V.0007.47.2019
  Data uchwalenia: 2019-03-28
 • Uchwała nr SR.XLV.0007.405.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie, w rejonie ulic: Leśnej, Pustelnickiej, Pogodnej, Strażackiej, Krótkiej, Szkolnej, Kościelnej, Złotej i Braci Tabiszewskich
  Numer uchwały: SR.XLV.0007.405.2018
  Data uchwalenia: 2018-09-13
 • Uchwała nr SR.XLIV.0007.401.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Chrośla w gminie Dębe Wielkie
  Numer uchwały: SR.XLIV.0007.401.2018
  Data uchwalenia: 2018-08-23
 • Uchwała nr SR.XXII.0007.204.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 6 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie
  Numer uchwały: SR.XXII.0007.204.2016
  Data uchwalenia: 2016-10-06
 • UCHWAŁA Nr SR.XLV.0007.341.2014 RADY GMINY DĘBE WIELKIE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV "Miłosna - Siedlce - Ujrzanów" dla części wsi: Kąty Goździejewskie, Walercin, Gorzanka, Gmina Dębe Wielkie
  Numer uchwały: SR.XLV.0007.341.2014
  Data uchwalenia: 2014-05-15

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: