Geoportal Domaszowice - namysłowski - Obszary chronione Domaszowice - namysłowski

Obszary chronione Domaszowice - namysłowski

Ochrona przyrody w Domaszowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Domaszowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Domaszowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Domaszowic

obszar chronionego krajobrazu
  • Lasy Stobrawsko - Turawskie: 5631.0 ha
park krajobrazowy
  • Stobrawski Park Krajobrazowy: 107.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Świerczów, Ochrona przyrody Rychtal, Ochrona przyrody Pokój
Przejdź na nowy: Geoportal Domaszowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: