Obszary chronione Świerczów - namysłowski

Ochrona przyrody w Świerczowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Świerczowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Świerczowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Świerczowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Lasy Stobrawsko - Turawskie: 2051.0 ha
park krajobrazowy
  • Stobrawski Park Krajobrazowy: 2778.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Lasy Barucickie: 695.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Świerczów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: