Obszary chronione Drelów - bialski

Ochrona przyrody w Drelowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Drelowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Drelowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Drelowa

specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Obuwik w Uroczysku Świdów: 37.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 27.0 ha
 • : 12.0 ha
 • : 8.3 ha
 • : 6.0 ha
 • : 4.1 ha
 • : 3.9 ha
 • : 3.4 ha
 • : 3.4 ha
 • : 1.8 ha
rezerwat
 • Liski: 130.0 ha
 • Omelno: 27.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Drelów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: