Obszary chronione Radzyń Podlaski - radzyński

Ochrona przyrody w gminie Radzyń Podlaski

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Radzyń Podlaski? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Radzyń Podlaski, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Radzyń Podlaski

obszar chronionego krajobrazu
  • Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.01 ha
użytek ekologiczny
  • "Białka": 8.3 ha
  • : 6.7 ha
  • : 3.1 ha
rezerwat
  • Czapliniec w Uroczysku Feliksówka: 15.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Tyśmienicy: 141.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Radzyń Podlaski

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: