Geoportal Drużbice - bełchatowski - Obszary chronione Drużbice - bełchatowski

Obszary chronione Drużbice - bełchatowski

Ochrona przyrody w Drużbicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Drużbicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Drużbic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Drużbic

użytek ekologiczny
  • : 2.0 ha
  • : 0.54 ha
  • : 0.41 ha
  • : 0.33 ha
  • : 0.3 ha
  • : 0.26 ha
  • : 0.25 ha
  • : 0.24 ha
  • : 0.17 ha
  • : 0.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Drużbice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: