Pozwolenia na budowę Dubeninki - gołdapski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Dubeninkach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Dubeninek. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Dubeninkach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Dubeninek

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Dubeninkach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa budynku letniskowego wraz z infrastrukturą techniczną : zewnętrzną doziemną instalacją energetyczną z istn. złącza ZK3-2UP, inst. wodociągową oraz zbiornika na nieczystości płynne wraz z instalacją kanalizacyjną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiOŚ.6740.57.2021.JG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Gołdap, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiOŚ.6740.52.2021.JG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Gołdap, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku obory o obsadzie 76,5 DJP, budowa płyty gnojowej o pow. 700, m2, szczelnego zbiornika na gnojówkę o poj. 300 m3, i zbiornika na ścieki socjalne o poj. 20 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiOŚ.6740.34.2021.JG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Gołdap, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej i zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalne o pojemności 10 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiOŚ.6740.35.2021.JG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Gołdap, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi wraz z rozbudową o klatkę schodową
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiOŚ.6740.31.2021.JG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Gołdap, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie wewnętrzenej instalacji gazowej w budynku mieszklanym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BIOŚ.6740.18.2021.AP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Gołdap, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek inwentarski (istniejąca i docelowa obsada do 39 DJP)
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiOŚ.6740.3.2021.AP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Gołdap, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
  Status: Decyzja pozytywna
 • Termomodernizacja wraz z wykonaniem kolorystyki oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Konopnickiej 1 i Lipowej 2 w Żytkiejmach
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiOŚ.6740.1.2021.JG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Gołdap, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami , przydomową oczyszczalnią ścieków w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiOŚ.6740.190.2020.JG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Gołdap, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa farmy fotowoltaicznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiOŚ.6740.182.2020.AP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Gołdap, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: