Obszary chronione Dubeninki - gołdapski

Ochrona przyrody w Dubeninkach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dubeninkach? Sprawdź aktualne statystyki dla Dubeninek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dubeninek

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszczy Rominckiej: 6657.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Błędzianki: 1734.0 ha
 • Pojezierze Północnej Suwalszczyzny:
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej: 10506.0 ha
 • Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej - otulina: 6463.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Puszcza Romincka: 10474.0 ha
rezerwat
 • Struga Żytkiejmska: 472.0 ha
 • Boczki: 109.0 ha
 • Uroczysko Kramnik: 77.0 ha
 • Dziki Kąt: 34.0 ha
 • Czerwona Struga: 3.6 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dubeninki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: