Pozwolenia na budowę Wiżajny - suwalski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Wiżajnach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Wiżajn. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Wiżajnach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Wiżajn

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Wiżajnach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gosporadczego na usługi kosmetyczne
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.9.5.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący wraz z zalicznikową instalacją elektroenergetyczną i wodociągową oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków w istniejącej zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.9.3.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa hali magazynowej z wiatą z przeznaczeniem do przechowywania maszyn rolniczych i płodów rolnych w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.9.1.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego o cielętnik o obsadzie 8 DJP
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.9.13.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z zewnętrzną instalacją elektryczną i przyłączem wodociągowym w nowej zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.9.14.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.9.12.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach utworzenia nowej zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.9.11.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z jego przebudową
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.9.10.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa obejmująca częściową nadbudowę i dobudowę istniejącego budynku inwentarsko-składowego (oboro-stodoły) o część magazynu paszowego do magazynowania i przechowywania paszy - tzw. kuchnia paszowa w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.9.9.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Remont zabytkowego kościoła parafilnego w Wiżajnach
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.9.8.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Wiżajny

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: