Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dydnia - brzozowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Dydnia

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Dydni i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Dydni, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Dydnia

Sprawdź MPZP Dydnia dla dowolnej działki w Dydni. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • UCHWAŁA Nr II/17/2002 RADY GMINY W DYDNI z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2002 terenu w Krzemiennej, Nr 2/2002 terenu w Niebocku i Nr 3/2002 terenu w Hroszówce
  Numer uchwały: II/17/02
  Data uchwalenia: 2002-12-11
 • UCHWAŁA Nr XXVII/187/2001 RADY GMINY W DYDNI z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod rekreację, budownictwo turystyczne i letniskowe "Temeszów - 1" w Gminie Dydnia
  Numer uchwały: XXVII/187/01
  Data uchwalenia: 2001-05-09
 • UCHWAŁA Nr XXVII/188/2001 RADY GMINY W DYDNI z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod rekreację, budownictwo turystyczne i letniskowe "Temeszów - 2" w Gminie Dydnia
  Numer uchwały: XXVII/188/01
  Data uchwalenia: 2001-05-09

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Dydnia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: