Geoportal Dzierzgowo - mławski - Obszary chronione Dzierzgowo - mławski

Obszary chronione Dzierzgowo - mławski

Ochrona przyrody w Dzierzgowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dzierzgowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Dzierzgowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dzierzgowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Zieluńsko-Rzęgnowski: 7346.0 ha
  • Krośnicko-Kosmowski: 410.0 ha
  • Doliny Rzeki Orzyc: 0.04 ha
stanowisko dokumentacyjne
  • Morena Rzęgnowska: 532.0 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 473: 13.0 ha
  • użytek 477: 7.0 ha
  • użytek 475: 2.5 ha
  • użytek 474: 0.35 ha
  • użytek 476: 0.18 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dzierzgowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: