Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dzierzgowo - mławski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Dzierzgowo

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Dzierzgowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Dzierzgowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Dzierzgowo

Sprawdź MPZP Dzierzgowo dla dowolnej działki w Dzierzgowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA Nr 51/X/2007 RADY GMINY DZIERZGOWO z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowo-Czary, Brzozowo-Dąbrowka, Brzozowo-Łęg, Brzozowo-Maje, Choszczewka, Dobrogosty, Dzierzgowo, Dzierzgówek, Kamień, Kitki, Krery, Kurki, Międzyleś, Nowe Brzozowo, Nowe Łączyno, Pęcherze, Pobodze, Ruda, Rzęgnowo, Stegna, Stare Brzozowo, Stare Łączyno, Sosnówka, Szpaki, Szumsk Tańsk-Chorąże, Tańsk-Grzymki, Tańsk-Kiernozy, Tańsk-Kęsocha, Tańsk-Przedbory, Umiotki, Wasiły, Wydrzywilk, Zawady i Żaboklik, gmina Dzierzgowo.
    Numer uchwały: 51/X/2007
    Data uchwalenia: 2007-11-12

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Dzierzgowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: