Obszary chronione Dzierzkowice

Ochrona przyrody w Dzierżkowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dzierżkowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Dzierżkowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dzierżkowic

obszar chronionego krajobrazu
  • Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 8067.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dzierzkowice: 246.0 ha
  • Gościeradów: 0.88 ha
użytek ekologiczny
  • : 8.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dzierzkowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: