Geoportal Urzędów - Urzędów - Obszary chronione Urzędów - Urzędów

Obszary chronione Urzędów - Urzędów

Ochrona przyrody w gminie Urzędów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Urzędów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Urzędów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Urzędów

obszar chronionego krajobrazu
  • Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 1743.0 ha
park krajobrazowy
  • Wrzelowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 0.95 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dzierzkowice: 0.81 ha
rezerwat
  • Natalin: 2.4 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Kraśnik, Ochrona przyrody Dzierzkowice, Ochrona przyrody Kraśnik
Przejdź na nowy: Geoportal Urzędów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: