Geoportal Ełk - ełcki - Obszary chronione Ełk - ełcki

Obszary chronione Ełk - ełcki

Ochrona przyrody w gminie Ełk

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Ełk? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Ełk, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ełk

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego: 18877.0 ha
  • Jezior Orzyskich: 3241.0 ha
  • Doliny Legi: 1918.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Jezioro Woszczelskie: 309.0 ha
  • Murawy na Pojezierzu Ełckim: 77.0 ha
użytek ekologiczny
  • Wyspy na jeziorach województwa warmińsko-mazurskiego: 9.7 ha
rezerwat
  • Ostoja Bobrów Bartosze: 190.0 ha
  • Jezioro Zdedy: 0.22 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Poligon Orzysz: 560.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Ełk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: