Obszary chronione Kalinowo - ełcki

Ochrona przyrody w Kalinowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kalinowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Kalinowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kalinowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Jezior Rajgrodzkich: 7046.0 ha
  • Doliny Legi: 1920.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego: 842.0 ha
  • Pojezierze Rajgrodzkie: 0.33 ha
  • Puszcza i Jeziora Augustowskie: 0.12 ha
  • Dolina Rospudy:
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Torfowisko Zocie: 66.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Torfowisko Zocie: 611.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kalinowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: