Geoportal Gaworzyce - polkowicki - Pozwolenia na budowę Gaworzyce - polkowicki

Pozwolenia na budowę Gaworzyce - polkowicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Gaworzycach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Gaworzyc. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Gaworzycach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Gaworzyc

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Gaworzycach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa tarasu widokowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: DG.AB.6740.264.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Polkowice, ul. św. Sebastiana, 59-100 Polkowice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa 2 wewn. inst. gazowych
  Nr wniosku/zgłoszenia: DG.AB.6743.136.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Polkowice,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa zewn. i wewn. inst. gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: DG.AB.6743.122.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Polkowice,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Zatw. zmian pol. na bud. wlz, oraz zewn. i wewn. inst. gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: DG.AB.6740.226.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Polkowice, ul. św. Sebastiana, 59-100 Polkowice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa z rozbudową wewn. inst. gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: DG.AB.6740.215.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Polkowice, ul. św. Sebastiana, 59-100 Polkowice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym wewnętrzną linią zasilającą nn 0,4 kV, zewnętrzną instalacją gazu.
  Nr wniosku/zgłoszenia: DG.AB.6740.157.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Polkowice, ul. św. Sebastiana, 59-100 Polkowice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa bud.mieszk.jedn. z instal. w tym wlz, zewn. inst. gazu oraz zewn.inst. kan san
  Nr wniosku/zgłoszenia: DG.AB.6740.139.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Polkowice, ul. św. Sebastiana, 59-100 Polkowice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku gospodarczego (stodoły)
  Nr wniosku/zgłoszenia: DG.AB.6741.5.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Polkowice, ul. św. Sebastiana, 59-100 Polkowice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym wewnętrzną linią zasilającą 0,4 kV, zewnętrzną instalacją wodociągową (bez przyłączy).
  Nr wniosku/zgłoszenia: DG.AB.6740.99.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Polkowice, ul. św. Sebastiana, 59-100 Polkowice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w tym wewnętrzną linią zasilającą, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków oraz budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: DG.AB.6740.103.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Polkowice, ul. św. Sebastiana, 59-100 Polkowice
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Gaworzyce

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: