Pozwolenia na budowę Żukowice - głogowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Żukowicach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Żukowic. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Żukowicach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Żukowic

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Żukowicach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w miejscowości Kłoda
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.133.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego "SEJ-PRO 006 ENERGO" wraz z elektoenergetyczną wewnętrzną instalacją zasilania 0,4 kV oraz bezodpływowym zbiornikiem na nieczystośi ciekłe o pojemności do 10 m 3
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.79.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa przyłącza elektoenergetycznego oraz wew. linii zasilajacej dla zasilenia szafki DMC w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: IF-AB.7840.5.30.2021.MN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Dolnośląski, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z podziemną linią zasilającą elektroenergetyczną, zewnętrzną instalacją gazu, zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.7.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej, Budowa placu rekreacyjnego, oświetlenia i instalacji nawadniania oraz ciągów komunikacji pieszej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.10.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa gazociagu i przyłacza gazu ŚR/C na dz. nr 22/7; 22/35 do budynku mieszkalnego nr 3 przy ul. Słonecznej w Nielubi Gm. Żukowice
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.580.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kv oświetlenia terenu rekreacyjnego i zasilnie nawadniania
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.1.56.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-04
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej , budowę w ramach zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektu małej architektury tj. boiska do piłki nożnej z urządzeniami sportowymi (dwie bramki i dwa piłkochwyty) oraz obiektów służących rekreacji codziennej i utrzymania porządku (ławki oraz kosze na śmieci) wraz z instalacjami tj. instalacją zasilającą oświetleniową oraz instalacją nawadniania terenu w miejscowości Kamiona, w granicach działki ewid. nr 95, obręb 0007 Kamiona, jedn. ewid. 020306_2 gmina Żukowice
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.568.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej linii zasilającej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.521.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.508.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Żukowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: