Geoportal Głogów - Pozwolenia na budowę Głogów

Pozwolenia na budowę Głogów

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Głogowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Głogowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Głogowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Głogowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Głogowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną budynku wielorodzinnego - segment D
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.1.18.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną budynków w Głogowie
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.1.17.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci oświetleniowej 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.1.14.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV przy torach zakładowych na terenie Huty Miedzi Głogów
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.1.15.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa gazociągu średniego ciśnienia
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.164.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.139.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.1.11.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Przebudowa części budynku produkcyjnego obejmującego pomieszczenia rozdzielni elektrycznej piętra pierwszego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.120.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu oraz linii zasilającej elektroenergtycznej niskiego napięcioa
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.113.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem, zewnętrzną kanalizacją sanitarną ,zbiornikiem na nieczystości ciekłe i zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.112.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Głogów, ul. Sikorskiego21, 67-200 Głogów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Głogów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: