Geoportal Gorzyce - tarnobrzeski - Obszary chronione Gorzyce - tarnobrzeski

Obszary chronione Gorzyce - tarnobrzeski

Ochrona przyrody w Gorzycach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gorzycach? Sprawdź aktualne statystyki dla Gorzyc, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gorzyc

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Dolnego Sanu: 646.0 ha
  • Tarnobrzeska Dolina Wisły: 37.0 ha
rezerwat
  • Wisła pod Zawichostem:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Gorzyce

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: