Obszary chronione Radomyśl nad Sanem - stalowowolski

Ochrona przyrody w Radomyślu nad Sanem

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Radomyślu nad Sanem? Sprawdź aktualne statystyki dla Radomyśla nad Sanem, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Radomyśla nad Sanem

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Lasy Janowskie - otulina: 973.0 ha
  • Park Krajobrazowy Lasy Janowskie: 118.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Uroczyska Lasów Janowskich: 3665.0 ha
  • Dolina Dolnego Sanu: 1864.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Wielka Łąka": 12.0 ha
rezerwat
  • Wisła pod Zawichostem: 255.0 ha
  • Jezioro w miejscowości Pniów: 4.7 ha
  • Wisła pod Zawichostem: 0.5 ha
  • Wisła pod Zawichostem:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Janowskie: 6515.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: