Pozwolenia na budowę Grajewo - grajewski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Grajewo

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Grajewo. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Grajewo. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Grajewo

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Grajewo. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7 m3 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.126.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowej nn 0.4kV do zasilenia budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.315.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na skład maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwie rolnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.271.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny propan V=2,7m3 z przyłączem gazowym do budynku mieszklanego jednorodzinnego i wewnętrznej instalacji gazowej z kotem gazowym i kuchnia gazową w tym buydnku
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.250.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego,budowa przyłącza wodociągowego i przydomowej oczyszczalni ścieków w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ROŚB.6740.1.521.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łomża, szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroeneregtycznej kablowej linii SN, w m. Popowo, gm. Grajewo, pow. grajewski, w granicach pasa drogowego drogi krajowej Nr 61
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-I.7840.8.22.2020.IA
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.197.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia - budowa silosu trzykomorowego na kiszonki i trzech zbiorników na odcieki kiszonkowe o poj. 9,42m3 każdy
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.192.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Nadbudowa budynku mieszkalnego i rozbudowa o taras; zmiana sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.178.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa bydnku magazynowego na stal
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.172.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Grajewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: