Pozwolenia na budowę Wąsosz - grajewski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Wąsosz

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Wąsosz. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Wąsosz. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Wąsosz

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Wąsosz. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Buodwa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i sprzęt rolniczy
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.106.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.2.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczo-garażowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.201.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • nadbudowa i przebudowa polegającej na zmianie konstrukcji dachu budynku inwentarskiego o obsadzie 8DJP w systemie chowu na głębokiej ściółce oraz nadbudowa i przebudowa polegającej na zmianie konstrukcji dachu budynku gospodarczo-składowego oraz rozbudowa tego budynku o dwie wiaty z przeznaczeniem do przechowywania maszyn i narzędzi rolniczych
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.182.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka budynku gospodarczo-składowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6741.14.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa (dobudowa i nadbudowa) i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne oraz dobudowa zadaszonego tarasu, a także rozbudowa (nadbudowa i przebudowa) budynku gospodarczo-garażowego z przeznaczeniem na garażowanie samochodu i maszyn rolniczych
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.93.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa (dobudowa) oraz przebudowa istniejącego budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 16 DJP w systemie chowu ściołowym w ramach istniejącego siedliska rolniczego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.88.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wiaty z przeznaczeniem na maszyny rolnicze i słomę w belach w ramach istniejącego siedliska rolniczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.87.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa trzech budynków gospodarczych wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na jeden budynek inwentarsko-składowy, w tym część inwentarską w systemie chowu mieszanym bezściołowym i na głębokiej ściółce dla bydła o obsadzie do 39 DJP wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności do 300 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.21.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-01-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku inwentarskiego – obory uwięziowej, bezściołowej o obsadzie 70 DJP wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 785 m3 oraz zbiornika na ścieki sanitarne o poj. 12 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.5.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-12-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Wąsosz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: