Pozwolenia na budowę Radziłów - grajewski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Radziłowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Radziłowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Radziłowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Radziłowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Radziłowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Wniosek o pozwolenie na budowę kontenerowej i napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, kablowych elektroenergetycznych linii nn-0,4 kV, złączy kablowych, nn-0,4 kV, na działce o nr ewid. 1014 w obrębie 0013 Klimaszewnica, gmina Radziłów, powiat grajewski, w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 668
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-I.7840.6.3.2021.OW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku inwentarskiego - obory wolnostanowiskowej, boksowej dla bydła o obsadzie 90DJP w systemie chowu bezściołowym wraz z wewnetrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 1000m3 oraz budowe bezodpływowego zbiornika na ścieki o poj. 10m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.296.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia nn 0,4kV, budowa kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV oraz rozbiórka napowietrznej linii niskiego napięcia nn 0,4kV, kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV, w m. Mścichy, gm. Radziłów, w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 668
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-I.7843.7.38.2020.MS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-03
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podlaski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa, nadbuodwa i przebudowa budynku gospodarczo-inwentarskiego oraz nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.216.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego z przeznaczeniem na maszyny rolnicze
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.134.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.122.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i nadbudowa budynku mieszklanego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.107.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przechowywanie maszyn rolniczych w ramach istniejącego siedliska rolniczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.97.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer GRA4475A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilanem energetycznym
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.85.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • wykonanie wewnętrznej instalacji na gaz płynny w budynku mieszkalny jednorodzinnym z częścią zewnętrzną doziemną ze zbiornika podziemnego o pojemności 4850 dm3 wraz z posadowieniem zbiornika
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.79.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Radziłów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: