Pozwolenia na budowę Radziłów - grajewski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Radziłowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Radziłowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Radziłowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Radziłowie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Radziłowie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Radziłowie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Radziłowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Radziłowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia nn 0,4kV, budowa kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV oraz rozbiórka napowietrznej linii niskiego napięcia nn 0,4kV, kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV, w m. Mścichy, gm. Radziłów, w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 668
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-I.7843.7.38.2020.MS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-03
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podlaski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego z przeznaczeniem na maszyny rolnicze
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.134.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.122.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i nadbudowa budynku mieszklanego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.107.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przechowywanie maszyn rolniczych w ramach istniejącego siedliska rolniczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.97.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer GRA4475A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilanem energetycznym
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.85.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • wykonanie wewnętrznej instalacji na gaz płynny w budynku mieszkalny jednorodzinnym z częścią zewnętrzną doziemną ze zbiornika podziemnego o pojemności 4850 dm3 wraz z posadowieniem zbiornika
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.79.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej dla bydła o obsadzie 80 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym, podrusztowym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce – gnojowicę o poj. 1600m3 oraz silosu na kiszonkę o pow. 1188,0m2 wraz z trzema zbiornikami na odcieki z zakiszonej masy o łącznej poj. 12,0m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.65.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa magazynu z przeznaczeniem do składowania pasz objętościowych - siana luzem lub w balotach, rozbiórkla budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.43.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowej SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN, linii kablowej nN-0,4kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: WA.6740.18.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-01-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Grajewo, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Wąsosz