Obszary chronione Gronowo Elbląskie - elbląski

Ochrona przyrody w Gronowie Elbląskiym

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gronowie Elbląskiym? Sprawdź aktualne statystyki dla Gronowa Elbląskiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gronowa Elbląskiego

obszar chronionego krajobrazu
  • Jeziora Drużno: 325.0 ha
  • Rzeki Nogat (woj. warmińsko-mazurskie): 125.0 ha
  • Rzeki Nogat (woj. pomorskie): 8.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: