Geoportal Gzy - pułtuski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gzy - pułtuski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gzy - pułtuski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Gzy

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Gzach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Gzach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Gzy

Sprawdź MPZP Gzy dla dowolnej działki w Gzach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała nr XI/40/11 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozłówka, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Nowe, Przewodowo Parcele, Sisice i Szyszki, gmina Gzy.
    Numer uchwały: XI/40/11
    Data uchwalenia: 2011-11-18

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Gzy

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: