Pozwolenia na budowę igołomia-wawrzeńczyce

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w igołomia-wawrzeńczycym

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla igołomia-wawrzeńczyc. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w igołomia-wawrzeńczycym. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie igołomia-wawrzeńczyc

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w igołomia-wawrzeńczycym. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego nr 76 zlokalizowanego na dz. nr 487/14 w miejsc. Pobiednik Mały, gmina Igołomia – Wawrzeńczyce.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0584/W/2021/AB.III-W.6740.1.551.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazu średniego ciśnienia z przyłączem na dz. nr 637/7, 637/25, 627/27 w miejsc. Igołomia, gmina Igołomia – Wawrzeńczyce.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.261.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej ś/c < 0,5 MPa wraz z przyłączem gazu do szafki gazowej w linii ogrodzenia na dz. nr 633/61, 633/60, 633/59 dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na dz. nr 633/59, 633/60 w miejsc. Igołomia, gmina Igołomia – Wawrzeńczyce.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.III-W.6743.2.257.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci kablowej SN-15 KV słupa SN 15kV na dz. nr 233/11, 414/2, 415/4, 415/3, 426/5 w m. Pobiednik Mały, dz. nr 452/3, 443/2 w m. Zofipole gmina Igołomia – Wawrzeńczyce.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0414/K/2021/AB.V.6740.1.101.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., gazową i elektryczną oraz instalacjami zewnętrznymi: gazową i elektryczną wraz z dojściami i dojazdami na dz. nr 111/3 w m. Tropiszów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0382/W/2021/AB.III-W.6740.1.362.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu regeneracji turbosprężarek z częścią gospodarczą z instalacją wewnętrzną elektryczną, na dz. nr 587 w miejsc. Stręgoborzyce, gmina Igołomia – Wawrzeńczyce.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0342/W/2021/AB.III-W.6740.1.326.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 3 z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, i elektryczną, studnią, instalacjami zewnętrznymi: wodociągową i elektryczną oraz dojść i dojazdów na dz. nr 408/1 w m. Tropiszów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0321/W/2021/AB.III-W.6740.1.308.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi(wod.-kan., c.o., eNN, gaz, went. mech., wlz eNN i gaz, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej), muru oporowego, zbiornika na deszczówkę, dojścia i dojazdu oraz przydomowej oczyszczalni ścieków, na dz. nr 215/11 w miejsc. Złotniki, gmina Igołomia – Wawrzeńczyce.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0283/W/2021/AB.III-W.6740.1.273.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka zespołu budynków gospodarczych murowanych położonych na dz. 777 w m. Wawrzeńczyce, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce złożonego z garażu i murowanej na glinie suszarni.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0208/W/2021/AB.III-W.6741.7.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, co., enn, gaz, wlz enn i gaz) przydomowej oczyszczalni ścieków z zewnętrzna instalacją kanalizacji oraz dojścia i dojazdu na dz. nr 239/2 w Pobiedniku Wielkim, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0176/W/2021/AB.III-W.6740.1.171.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: