Pozwolenia na budowę Niepołomice - Niepołomice

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Niepołomice

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Niepołomice. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Niepołomice. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Niepołomice

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Niepołomice. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na dz. nr ew. 943/1 w m. Podłęże, gm. Niepołomice. Układ pomiarowy dla dz. nr ew. 342/2 zlokalizowano w ogrodzeniu posesji od storny drogi na dz. nr ew. 926/2, 942/4, 942/1, 943/1, 943/3 w m. Podłęże, gm. Niepołomice
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.275.2021.SN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-10
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci wodociągowej do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 511/1, 499/4, 499/7 w miejscowości Zagórze, gm. Niepołomice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.338.2021.SN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-09
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej sredniego cisnienia wraz z dwoma przyłączami gazowymi do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 3550/9 w m. Niepołomice, gm.Niepołomice. Układy redukcyjno-pomiarowe dla działki nr 3550/9 zlokalizowano na budynku.Adres inwestycji dz nr 3550/9, 3552/11, 3989/4 w m. Niepołomice, gm.Niepołomice
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.310.2021.SN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej średniego cisnienia wraz z przyłaczem gazowym do budynku mieszklanego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 3687/2 w m. Niepołomice, gm.Niepołomice. Układ redukcyjno-pomiarowy dla działki 3687/2 zlokalizowano w linii ogrodzenia od strony drogi. Adres inwestycji dz nr 2886/21, 2886/61, 3686/7, 3687/2, 3691/1, 3692/2, 3692/3, 3692/4, 3696/1 w m.Niepołomice, gm.Niepołomice
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.311.2021.SN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym zlokalizowana na działkach nr 3/2, 3/4, 3/5, 52 w m. Zagórze, gm. Niepołomice oraz na działkach nr 228, 229, 333/2 w m. Słomiróg, gm. Niepołomice dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 3/2 w. Zagórze, gm.Niepołomice.Układ redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany w ogrodzeniu posesji od strony drogi.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.296.2021.SN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do 10 budynków mieszklanych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej zlok. na dz. nr 3077/2, 3077/3, 3077/4, 3077/5, 3077/6, 3077/7, 3077/8, 3077/9, 3077/10, 3077/11 w miejscowości Niepołomice, gm. Niepołomice. Układy redukcyjno-pomiarowe zlok. na ścianach budynków. Inwestycja obejmuje dz. nr 2462/1, 3079/6, 3077/2, 3077/3, 3077/4, 3077/5, 3077/6, 3077/7, 3077/8, 3077/9, 3077/10, 3077/11, 3077/12, 625/7, 624/6, 624/4, 623/2, 622/7, 638, 639, 640, 641, 1882/1, 619/3, 1880/2, 1878/1, 1895, 599, 1845, 1843/5, 1843/4, 1846/5, 1842/9, 1842/7, 1842/3, 727/8, 1846/2, 727/5, 727/4, 1863/20
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.265.2021.SN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym zlok. na dz. nr 289/2, 289/3 dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlok. na dz. nr 289/3 w miejscowości Słomiróg, gm. Niepołomice. Układ redukcyjno-pomiarowy zlok. w ogrodzeniu posesji od strony drogi. Budowa i przebudowa istniejącego przyłącza gazowego dla potrzeb budynku nr 81 w Słomirogu, gm. Niepołomice. Inwestycja obejmuje dz. nr 289/2, 289/3, 289/1 w Słomirogu, gm. Niepołomice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.264.2021.SN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr 769/2 w miejscowości Wola Zabierzowska gmina Niepołomice
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.260.2021.SN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 731, oraz połączenie projektowanej sieci gazu z istniejącą siecią gazu w działce nr 726/7. Inwestycja obejmuje dz. nr 731, 598/86, 598/99, 727/8, 726/7, 726/9 w miejscowości Niepołomice, gm. Niepołomice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.257.2021.SN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 585, oraz przełączenia istniejących przyłączy gazu do budynków zlokalizowanych na działkach nr 585, 582/2, 589, 591/5 w miejscowości Staniątki, gm. Niepołomice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.258.2021.SN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Niepołomice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: