Obszary chronione Imielno - jędrzejowski

Ochrona przyrody w Imielnie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Imielnie? Sprawdź aktualne statystyki dla Imielna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Imielna

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadnidziański: 3041.0 ha
  • Miechowsko-Działoszycki: 822.0 ha
  • Włoszczowsko-Jędrzejowski: 618.0 ha
park krajobrazowy
  • Nadnidziański Park Krajobrazowy - otulina: 3041.0 ha
  • Nadnidziański Park Krajobrazowy: 821.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nidziańska: 2313.0 ha
  • Ostoja Sobkowsko-Korytnicka: 80.0 ha
użytek ekologiczny
  • Umianowice: 0.03 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Nidy: 1780.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Imielno