Obszary chronione Sobków

Ochrona przyrody w Sobkowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sobkowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Sobkowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sobkowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Włoszczowsko-Jędrzejowski: 5747.0 ha
  • Chęcińsko-Kielecki: 1937.0 ha
park krajobrazowy
  • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy: 2241.0 ha
  • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy - otulina: 1937.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Sobkowsko-Korytnicka: 1773.0 ha
  • Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie: 447.0 ha
  • Dolina Białej Nidy: 350.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 2.3 ha
rezerwat
  • Wzgórza Sobkowskie: 38.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Nidy: 2095.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sobków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: