Obszary chronione Istebna - cieszyński

Ochrona przyrody w Istebnej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Istebnej? Sprawdź aktualne statystyki dla Istebnej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Istebnej

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego: 3581.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Beskid Śląski: 3320.0 ha
rezerwat
  • Wisła: 0.02 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Rajcza, Ochrona przyrody Wisła, Ochrona przyrody Milówka
Przejdź na nowy: Geoportal Istebna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: