Obszary chronione Milówka - żywiecki

Ochrona przyrody w Milówce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Milówce? Sprawdź aktualne statystyki dla Milówki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Milówki

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego: 2587.0 ha
  • Żywiecki Park Krajobrazowy: 1612.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Beskid Śląski: 2546.0 ha
  • Beskid Żywiecki: 1524.0 ha
rezerwat
  • Barania Góra: 0.07 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Żywiecki: 1524.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Milówka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: