Pozwolenia na budowę Jabłonna Lacka - sokołowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Jabłonnie Lackiej

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Jabłonny Lackiej. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Jabłonnie Lackiej. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Jabłonny Lackiej

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Jabłonnie Lackiej. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z jego nadbudową i rozbudową.
  Nr wniosku/zgłoszenia: ŚiB.6740.673.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sokołów, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zbiornika wodnego służącego małej retencji
  Nr wniosku/zgłoszenia: ŚiB.6740.670.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sokołów, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa naziemnego zbiornika na gaz płynny 4852 l z instalacją zbiornikową do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynku gospodarczego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: ŚiB.6740.652.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sokołów, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jabłonna Lacka
  Nr wniosku/zgłoszenia: ŚiB.6740.654.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sokołów, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i zmiana użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny oraz zbiornika na nieczystości ciekłe.
  Nr wniosku/zgłoszenia: ŚiB.6740.643.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sokołów, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: ŚiB.6740.600.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sokołów, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku strażnicy OSP Krzemień
  Nr wniosku/zgłoszenia: ŚiB.6740.590.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sokołów, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa naziemnego zbiornika na gaz płynny 2700 L z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: ŚiB.6740.589.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sokołów, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku magazynowego na płody rolne.
  Nr wniosku/zgłoszenia: ŚiB.6740.542.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sokołów, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wewnętrzna instalacja gazu do budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: ŚiB.6740.526.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sokołów, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Jabłonna Lacka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: