Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jabłonna Lacka - sokołowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Jabłonna Lacka

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Jabłonnie Lackiej i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Jabłonnie Lackiej, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Jabłonna Lacka

Sprawdź MPZP Jabłonna Lacka dla dowolnej działki w Jabłonnie Lackiej. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA Nr IV/15/2002 RADY GMINY JABŁONNA LACKA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna Lacka dotyczącej miejscowości Bujały-Mikosze.
    Numer uchwały: IV/15/2002
    Data uchwalenia: 2002-12-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Jabłonna Lacka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: