Obszary chronione Jabłonna Lacka - sokołowski

Ochrona przyrody w Jabłonnie Lackiej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jabłonnie Lackiej? Sprawdź aktualne statystyki dla Jabłonny Lackiej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jabłonny Lackiej

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu: 11287.0 ha
 • Dolina Bugu: 0.95 ha
 • Dolina Bugu i Nurca:
park krajobrazowy
 • Nadbużański Park Krajobrazowy: 4.3 ha
 • Nadbużański Park Krajobrazowy - otulina: 1.3 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Nadbużańska: 1648.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 587: 4.2 ha
 • użytek 586: 2.0 ha
 • użytek 585: 1.7 ha
 • użytek 584: 0.26 ha
rezerwat
 • Wydma Mołożewska: 115.0 ha
 • Skarpa Mołożewska: 2.3 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnego Bugu: 3917.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jabłonna Lacka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: