Obszary chronione Jaśliska - krośnieński

Ochrona przyrody w Jaśliskach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jaśliskach? Sprawdź aktualne statystyki dla Jaślisk, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jaślisk

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: 2457.0 ha
park krajobrazowy
  • Jaśliski Park Krajobrazowy: 7406.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Jaśliska: 7208.0 ha
rezerwat
  • Kamień nad Jaśliskami: 302.0 ha
  • Przełom Jasiołki: 121.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Niski: 9863.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Komańcza
Przejdź na nowy: Geoportal Jaśliska

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: