Obszary chronione Komańcza - sanocki

Ochrona przyrody w Komańczy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Komańczy? Sprawdź aktualne statystyki dla Komańczy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Komańczy

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: 15342.0 ha
 • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu: 7107.0 ha
park krajobrazowy
 • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy: 14500.0 ha
 • Jaśliski Park Krajobrazowy: 8555.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Bieszczady: 15377.0 ha
 • Ostoja Jaśliska: 10367.0 ha
 • Dorzecze Górnego Sanu: 208.0 ha
rezerwat
 • Źródliska Jasiołki: 1572.0 ha
 • Przełom Osławy pod Duszatynem: 322.0 ha
 • Bukowica: 293.0 ha
 • Kamień nad Rzepedzią: 91.0 ha
 • Przełom Osławy Pod Mokrem: 49.0 ha
 • Zwiezło: 8.2 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Beskid Niski: 20766.0 ha
 • Bieszczady: 15377.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Komańcza

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: