Geoportal Jaświły - moniecki - Obszary chronione Jaświły - moniecki

Obszary chronione Jaświły - moniecki

Ochrona przyrody w Jaświłach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jaświłach? Sprawdź aktualne statystyki dla Jaświł, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jaświł

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Biebrzy: 0.03 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Biebrzy: 3550.0 ha
park narodowy
  • Biebrzański Park Narodowy - otulina: 1824.0 ha
  • Biebrzański Park Narodowy: 1194.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Biebrzańska: 3550.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jaświły

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: