Geoportal Sztabin - augustowski - Obszary chronione Sztabin - augustowski

Obszary chronione Sztabin - augustowski

Ochrona przyrody w Sztabinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sztabinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Sztabina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sztabina

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Biebrzy: 14359.0 ha
 • Puszcza i Jeziora Augustowskie: 6343.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Biebrzy: 12818.0 ha
 • Ostoja Augustowska: 8983.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 3.5 ha
 • : 0.89 ha
 • :
park narodowy
 • Biebrzański Park Narodowy - otulina: 8850.0 ha
 • Biebrzański Park Narodowy: 5622.0 ha
rezerwat
 • Kuriańskie Bagno: 928.0 ha
 • Kozi Rynek: 147.0 ha
 • Glinki: 1.8 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ostoja Biebrzańska: 25359.0 ha
 • Puszcza Augustowska: 10918.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sztabin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: