Obszary chronione Jeżów - brzeziński

Ochrona przyrody w Jeżowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jeżowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Jeżowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jeżowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Górnej Rawki: 3162.0 ha
  • Doliny Mrogi i Mrożycy: 0.28 ha
rezerwat
  • Rawka: 53.0 ha
  • Popień: 8.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jeżów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: