Geoportal Jeżów - brzeziński - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jeżów - brzeziński

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jeżów - brzeziński

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Jeżów

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Jeżowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Jeżowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Jeżów

Sprawdź MPZP Jeżów dla dowolnej działki w Jeżowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLII/287/2022 Rady Gminy Jeżów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach Lubiska Kolonia, Wola Łokotowa oraz Jankowice na przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Rawa Mazowiecka - Odlewnia
  Numer uchwały: XLII/287/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-16
 • Uchwała nr XLIV/268/2018 Rady Gminy Jeżów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Jeżów oraz fragmentu obrębu Jasienin Mały
  Numer uchwały: XLIV/268/2018
  Data uchwalenia: 2018-11-09
 • Uchwała nr XLIII/263/2018 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 11/2 w obrębie Popień PGR
  Numer uchwały: XLIII/263/2018
  Data uchwalenia: 2018-09-27
 • Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Jeżów z dnia 19 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów wsi: Frydrychów, Góra, Jankowice, Jasienin Duży, Jasienin Mały, Lubiska Kolonia, Rewica Kolonia, Kosiska, Mikulin, Popień PGR, Przybyszyce, Rewica B, Strzelna, Taurów, Wola Łokotowa
  Numer uchwały: XII/75/2015
  Data uchwalenia: 2015-10-19
 • Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy Jeżów z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Jeżów
  Numer uchwały: VIII/50/2015
  Data uchwalenia: 2015-04-24
 • Uchwała nr XLIII/285/2014 Rady Gminy Jeżów z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Jeżów i Przybyszyce
  Numer uchwały: XLIII/285/2014
  Data uchwalenia: 2014-09-24

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Jeżów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: