Pozwolenia na budowę Jodłownik - limanowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Jodłowniku

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Jodłownika. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Jodłowniku. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Jodłownika

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Jodłowniku. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Zmiana warunków pozwolenia na budowę znak: BA.6740.2.17.2018 z dnia 09.04.2018 w zakresie zmiany proj. arch.-bud. projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (zmiana parametrów technicznych budynku)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0507/2021 BA.6740.2.66.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi ( wodą, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu, elektryczną) wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zewętrzną instalacją wodociągową od istniejącej studni do budynku, zewnętrzną instalacją elektryczną zasilającą od skrzynki pomiarowej do budynku, zewnętrzną instalacją gazu od skrzynki pomiarowej do budynku, utwardzenie terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0453/2021 BA.6740.2.63.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0445/2021 BA.6740.2.62.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewania,wentylacji mechanicznej( rekuperacja) instalacjami zewnętrznymi: elektryczną oraz urządzeniami technicznymi: zbiornik na nieczystości ciekłe, miejscem gromadzenia odpadów stałych i dwoma miejscami postojowymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0430/2021 BA.6740.2.60.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami: elektryczną i ogrzewania
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0432/2021 BA.6740.2.61.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną, gazową, zewnętrzą instalacją elektryczną, zewnętrzną instalacją gazową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz przyłączem wodociągowym ze studni kopanej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0427/2021 BA.6740.2.59.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0415/2021 BA.6740.2.56.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu gazowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0109/2021 BA.6743.12.15.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, miejsca na pojemniki i kon. na odpady stałe, szczelnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz instalacji : wod.-kan.-c.o., elektryczna i gazowej, miejsca postojowe
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0400/2021 BA.6740.2.54.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0389/2021, BA.6740.2.53.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Jodłownik

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: