Pozwolenia na budowę Mszana Dolna - limanowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Mszana Dolna

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Mszana Dolna. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Mszana Dolna. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w gminie Mszana Dolna w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w gminie Mszana Dolna dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w gminie Mszana Dolna wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Mszana Dolna

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Mszana Dolna. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z instalacjami: elektryczną, wod. kan., co., instalacją gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0445/2020/OZ; BA.OZ.6740.2.246.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej w budynku usługowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0443/2020/OZ; BA.OZ.6740.2.245.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami: wod. kan., co., gazową, i elektryczną, stanowisko postojowe dla samochodów osobowych, miejsce gromadzenia odpadów stałych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0441/2020/OZ; BA.OZ.6740.2.243.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami: wod. kan., co., gazową, elektryczną, stanowiskiem postojowym dla samochodów osobowych, miejscem do gromadzenia odpadów stałych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0432/2020/OZ; BA.OZ.6740.2.241.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, miejsca na pojemniki i kontenery na odpady stałe, projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe, instalacje: wod. kan., co., elektrycznej i gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0431/2020/OZ; BA.OZ.6740.2.240.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana warunków pozwolenia na budowę typowej oczyszczalni ścieków w zakresie zmiany lokalizacji oczyszczalni oraz zmiany trasy kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni z budynku szkoły i budynku gospodarczego jak i zmiany trasy kanalizacji odprowadzającej ścieki oczyszczone do potoku oraz zmiany trasy kabla
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0426/2020/OZ; BA.OZ.6740.2.239.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczegowraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod. kan., co.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0425/2020/OZ; BA.OZ.6740.2.238.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka dachu, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego wraz z instalacją elektryczną, wod. kan., co, rozbiórką fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wykonania nowego fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem kanalizacji sanitarnej budynku gospodarczego do istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0417/2020/OZ; BA.OZ.6740.2.236.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0414/2020/OZ; BA.OZ.6740.2.234.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wewnętrzne instalacje: wod. kan., elektryczna, co., instalacja kanalizacji sanitarnej do projektowanej studzienki kanalizacyjnej, przyłącz wodociągowy do istniejącego wodociągu, częściowym utwardzeniem terenu, projektowanym miejscem postojowym, zewnętrzna instalacją elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0409/2020/OZ; BA.OZ.6740.2.233.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Dobra