Pozwolenia na budowę Dobra - limanowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Dobra

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Dobra. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Dobra. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Dobra

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Dobra. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami: elektryczna, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0126/2021 BA.6743.11.13.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa linii kablowej SN
  Nr wniosku/zgłoszenia: 4782 WI-II.7840.11.2.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0534/2021 BA.6740.1.62.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0515/2021 BA.6740.1.55.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0481/2021 BA.6740.1.53.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, miejsca na pojemniki i kontenery na odpady stałe, instalacji: wod.-kan., c.o., elektrycznej i gazowej oraz projektowanego szczelnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0475/2021 BA.6740.1.52.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0114/2021 BA.6743.11.11.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Remont zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja wraz z budową zewn. instalacji elektrycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0459/2021 BA.6740.1.51.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, ogrzewania, wentylacji mechanicznej( rekuperacją) oraz urządzeniami technicznymi: zbiornikiem na nieczystości ciekłe, miejscem gromadzenia odpadów stałch i miejscem postojowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0454/2021 BA.6740.1.49.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z wyznaczeniem miejsca postojowego dla samochodu osobowego oraz miejsca gromadzenia odpadów stałych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0451/2021 BA.6740.1.48.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Limanowa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Dobra

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: