Obszary chronione Kaczory - pilski

Ochrona przyrody w Kaczorach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kaczorach? Sprawdź aktualne statystyki dla Kaczorów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kaczorów

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Noteci: 9440.0 ha
 • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie): 1839.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Noteci: 2619.0 ha
 • Ostoja Pilska: 559.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 1.5 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.74 ha
 • : 0.73 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.64 ha
rezerwat
 • Torfowisko Kaczory: 33.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza nad Gwdą: 5962.0 ha
 • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego: 2145.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kaczory

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: